Allmäna villkor

1. Allmänt

Förmedlingsmäklarna Sverige AB, organisationsnummer 559014-0637 (“FestMäklarna”) tillhandahåller en digital tjänst där privatpersoner, föreningar och företag kan boka anläggningar för olika evenemang direkt med ägare till anläggningarna. Genom att lämna en förfrågan eller skapa ett konto i tjänsten accepterar konsumenten de vid var tid gällande användarvillkoren för användning av tjänsten. Villkoren finns alltid tillgängliga på FestMäklarnas webbplats, www.festmaklarna.se.

2. Användning av tjänsten

Konsumenten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i tjänsten är korrekta och aktuella. Vidare ansvarar konsumenten för att bokningsförfrågan innehåller korrekt och relevant information om det evenemanget som konsumenten önskar att boka. FestMäklarna kan komma att kontakta konsumenten för att inhämta ytterligare information om evenemanget som konsumenten önskar att få boka.

Konsumenten ansvarar för att allt innehåll som konsumenten lämnar på tjänsten inte strider mot svensk lag eller tredje parts rättigheter samt inte upplevs som kränkande eller stötande. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som konsumenten länkar till i Tjänsten. Överträdelse mot dessa villkor kan innebära att bokningsförfrågan raderas och i allvarliga fall att konsumenten blir permanent avstängd från tjänsten.

3. Immateriella rättigheter

FestMäklarna innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för konsumenten genom användningen av Tjänsten. Detsamma gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsten. FestMäklarna innehar de immateriella rättigheterna till de bokningsförfrågningar som lämnas i tjänsten av konsument. Dessa kan komma att publiceras i FestMäklarnas kanaler och användas i marknadsföringssyfte. Vid publicering på FestMäklarnas publika hemsida eller annan publik kanal, döljs alla eventuella personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

4. Personuppgifter

FestMäklarna värnar om din personliga integritet och följer dataskyddsförordningen (GDPR). Användande av Tjänsten kräver att FestMäklarna registrerar Konsumentens namn, e-postadress, och mobiltelefonnummer. Syftet med denna registrering är att konsumenten ska kunna använda tjänsten samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av villkoren. För fullständig information om hur FestMäklarna behandlar personuppgifter, läs vår Integritetspolicy.

5. Cookies

FestMäklarna använder cookies för att tjänsten ska fungera ordentligt och för att analysera hur den kan utvecklas till att bli ännu bättre.

6. Ansvar vid köp av tjänster via FestMäklarna

FestMäklarna är en ren förmedlingstjänst mellan konsumenter och leverantörer. FestMäklarna är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan konsument och leverantör. Det innebär att FestMäklarna inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan konsument och leverantör.

7. Omdömen

FestMäklarna strävar efter att hålla hög kvalitet i tjänsten och förmedla kontakt med seriösa leverantörer till konsumenterna. Därför uppmuntrar FestMäklarna konsumenten att lämna ett omdöme om leverantören efter utfört uppdrag. Med anledning av detta kan konsumenten komma att bli kontaktad av FestMäklarnas kundservice i syfte att utvärdera genomförd bokning hos leverantören. Konsumenter kan även på eget initiativ lämna omdöme om en leverantör på FestMäklarnas webbplats.

För att säkerställa omdömets äkthet måste konsumenten uppge sitt fullständiga namn vid lämnande av omdöme.

FestMäklarna tar ej ansvar för innehåll i omdömen som kan uppfattas som stötande, otillbörligt eller på annat sätt orättvist från konsument.

8. E-postutskick och marknadsföring

FestMäklarna skickar e-postmeddelanden till konsumenter som registrerat ett konto i tjänsten. Dessa meddelanden kan innehålla viktig information om tjänsten, uppdateringar om Konsumentens bokningsförfrågan eller nyhetsbrev. e-postmeddelandena kan även komma att innehålla information och marknadsföring från FestMäklarnas partners. Konsumenten godkänner genom dessa villkor att FestMäklarna får skicka konsumenten e-postmeddelanden. I alla e-postmeddelanden finns möjlighet för konsumenten att avregistrera sig från framtida utskick. Det går även att kontakta FestMäklarnas kundservice för avregistrering.

9. Ändring av villkor

FestMäklarna har rätt att göra ändringar i villkoren när vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv hålla sig uppdaterad på innehållet i de vid var tid gällande villkoren som alltid finns tillgängliga på FestMäklarnas webbplats. Om ändringar genomförs som är av sådan karaktär att användandet av FestMäklarna förändras på ett betydande sätt för konsumenten kommer detta att meddelas.

10. Kontaktinformation

Kundservice: 08-684 187 44, info@festmaklarna.se Adress: Jungfrugatan 38, 114 44 Stockholm Org.nr: 559014-0637.